bakkevig
Fredrikstad: Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.

Advokat Johannes Bakkevig

johannes ny01
 Advokat Johannes Bakkevig arbeider hovedsakelig med strafferett, familierett, personskadesaker og forvaltningsrett. I straffesaker bistår han både som forsvarer og bistandsadvokat. Han bistår ellers både i forhandlinger og rettslige prosesser. Bakkevig ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2008 og fikk advokatbevilling i 2011. Han jobbet i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer (nå Advokatfirmaet Sulland) i Oslo fra 2011 til 2015 og i Din Advokatpartner i Fredrikstad fra 2010 til 2011. Av annet engasjement kan det nevnes at han er veileder for masterstudenter på Universitetet i Oslo og er medlem i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. I tillegg til norsk og engelsk behersker Bakkevig tysk og spansk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.
ADVOKAT BAKKEVIG AS
Fredrikstad:  Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.