bakkevig
Fredrikstad: Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.
betingelser

Advokat Bakkevig AS

Advokat Johannes Bakkevig tilbyr solid juridisk kompetanse innen ulike områder, med særlig tyngde på strafferett, barnevern, foreldretvister, arverett, forvaltningsrett og erstatningsrett. Det vektlegges effektiv oppfølging av oppdraget og nært samarbeid med klienten for å ivareta klientens egne ønsker i saken. Fra mars 2017 er advokat Bakkevig en del av Advokatene i Lykkeberg.

Kontaktinformasjon:
Advokat Bakkevig AS
Besøksadresse: Lykkeberg 2, Fredrikstad
Postadresse: Postboks 429, 1601 Fredrikstad
Telefon: + 47 69 36 73 00  Faks: +47 69 31 44 01
johannes.bakkevig@lykkeberg.no

 
ADVOKAT BAKKEVIG AS
Fredrikstad:  Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.