bakkevig
Fredrikstad: Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.

Våre fagområder

Advokat Bakkevig AS bistår både private og næringsdrivende. Det gis bistand med forhandlinger, utarbeidelse av dokumenter, kontrakter, avtaler og tvisteløsning i og utenfor rettssalen.

For private har vi særlig kompetanse på strafferett, herunder både forsvarerbistand og bistandsoppdrag for fornærmede og etterlatte, saker om barnefordeling og samvær, barnevern, arverett og erstatningsrett.

For næringsdrivende tilbyr vi blant annet kompetanse innen arbeidsrett, husleie- og annen avtalerett.

 
ADVOKAT BAKKEVIG AS
Fredrikstad:  Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.