bakkevig
Fredrikstad: Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.
betingelser

Forretningsvilkår

Hvert oppdrag bekreftes med en oppdragsbekreftelse tilpasset den enkelte klient og oppdrag. Les mer om Advokat Bakkevig AS sine standard oppdragsvilkår her

Det avtales en konkret timepris i det enkelte oppdrag. Advokat Bakkevig AS har varierende timerater avhengig av oppdragstype. Opplysning om gjeldende timerater kan oversendes på forespørsel.

Mange er ikke klar over at forsikring og andre ordninger kan gi rett til advokatbistand. Dersom du som privatperson kommer i en tvist, vil ofte en innboforsikring eller andre forsikringer dekke størsteparten av dine advokatutgifter - mot betaling av egenandel. Dessuten kan man ha krav på fritt rettsråd/fri sakførsel fra staten. Dette kan vi selvsagt undersøke for deg!


Les mer om forsikringsdekning og fritt rettsråd/fri søkførsel
 
ADVOKAT BAKKEVIG AS
Fredrikstad:  Lykkeberg 2, 1606 Fredrikstad  - Tlf: 69 36 73 00  - Epost: johannes.bakkevig@lykkeberg.no.